poniedziałek, 6 lutego 2017

Co to jest gwarancja ubezpieczeniowa (turystyczna)

Zdarza się, że biura podróży informują swoich klientów, że posiadają gwarancję ubezpieczeniową. Być może część z Was zastanawiała się nie raz, co to właściwie jest.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o usługach turystycznych, każde biuro podróży ma obowiązek zabezpieczyć swoich klientów na wypadek niewypłacalności poprzez zawarcie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia na rzecz klientów.
Gwarancja ubezpieczeniowa ma więc za zadanie chronić interesy klientów biur podróży, a więc Twoje. Towarzystwo ubezpieczeniowe, które wystawia ww. gwarancję, zobowiązuje się do zwrócenia klientom biur podróży wpłaconych kwot, jeżeli biuro, które wykupiło taką gwarancję, nie wywiąże się z zawartej z klientem umowy i ogłosi np. upadłość w związku z utratą płynności finansowej. 

Gwarancja ubezpieczeniowa obejmuje:
  • zapłatę kwoty potrzebnej na pokrycie kosztów powrotu z wycieczki;
  •  zwrot wniesionych wpłat za wycieczkę, która nie została zrealizowana;
  • zwrot wpłat za część wycieczki, która nie została zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora lub pośrednika turystycznego.


Pamiętajcie więc, że warto pytać każde biuro podróży lub innego organizatora turystyki, czy posiada wykupioną gwarancję ubezpieczeniową, gwarancję bankową lub ubezpieczenie na rzecz klientów. Każdy klient ma prawo domagać się udokumentowania posiadania ww. dokumentów. Potwierdzeniem jest między innymi certyfikat wystawiony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe dla danego biura podróży/organizatora turystyki.